Compass Hospitality
Thailand Hotels & Malaysia Hotels
ตรวจสอบราคา

Become a Compass Hospitality Hotel

บริการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ

การที่ธุรกิจจะประสบความสำเร็จในการแข่งขันในตลาดปัจจุบัน เป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรที่จะต้องมีกลยุทธ์และการริเริ่มทางธุรกิจที่สอดคล้องกับแนวโน้มของตลาดและความต้องการของลูกค้า เนื่องจากทั้งสองถือเป็นปัจจัยหลักที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการจัดการ การระดมทุน และการดำเนินงานขององค์กร

เรามีบริการให้คำปรึกษาเพื่อให้มีความเข้าใจทั้งในส่วนรวมและส่วนย่อยขององค์กร อันได้แก่

 • กลยุทธ์ทางธุรกิจจากมุมมองของเจ้าของโรงแรม
 • การลงทุนจากมุมมองของนักลงทุน
 • ประสิทธิภาพการดำเนินงานจากมุมมองของผู้ประกอบการ
 • ความพึงพอใจจากลูกค้า

บริการของเราประกอบด้วย

 • การพัฒนาเชิงกลยุทธ์
  • ให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจและการวางแผนการพัฒนา
  • ให้คำปรึกษาด้านการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางธุรกิจ
  • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของอสังหาริมทรัพย์
  • ให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์การลงทุนและการศึกษาความเป็นไปได้
  • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดและการถอนตัว
 • การดีไซน์
  • ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบและตกแต่งอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการก่อสร้าง
 • การปรับโครงสร้างองค์กรและการรีไฟแนนซ์
  • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างทรัพยากรภายในองค์กร
  • ให้คำปรึกษาด้านการปรับโครงสร้างหนี้
  • ให้คำปรึกษาด้านการรีไฟแนนซ์
  • ให้บริการด้านการบริหารสินทรัพย์ทางการเงิน
View / Download Company Profile

Format: PDF | File Size: 0 bytes

Properties Under Development

Diva Lux Resort & Spa

Bangkok, Thailand

Citrus Patong Hill

Phuket, Thailand

The Cuba Hotel

Pattaya, Thailandสมัครสมาชิก ง่าย และ เร็ว!

สมัครสมาชิกเพื่อรับข่าวสารและโปรโมชั่นพิเศษที่จะมีแต่คุณเท่านั้นที่รู้

Compass Hotels Citrus Hotels Citin Hotels

By continuing to browse this site, you are agreeing to the use of cookies, whose purpose is to provide web analytics and measurements of visitor traffic and browsing behavior, define personalized services and offers tailored to your interests, and share data with, or redirect users from, third-party websites, including social networks. Click Here to Learn More | Subscribe to get exclusive discounts